Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

I Stjernehuset arbejder vi ud fra Høje-Taastrup Kommunes tre grundværdier:

  • Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer.
  • Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
  • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Derudover er "Den styrkede pædagogiske læreplan"* vores rettesnor i hverdagen. På den måde sikre vi at komme hele vejen rundt om barnet / børnegruppen i den pædagogiske praksis.

* "Den styrkede pædagogiske læreplan - læse gerne mere her:
Den styrkede pædagogiske læreplanRammer og indhold (emu.dk)

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg